Giới thiệu

Blog là nơi tập hợp, sưu tầm và lưu trữ các bài viết về Phật Pháp, người lập ra blog này chỉ là một Phật tử tại gia với mục đích lưu trữ lại những bài viết và hy vọng được góp một phần nhỏ hoằng dương Phật Pháp cũng như gìn giữ cho Tam Bảo mãi trường tồn tại thế giới Tà Bà. Nếu có lỗi nào trong quá trình sử dụng cũng như các vấn đề liên quan đến bản quyền. Xin vui lòng liên hệ để chủ blog chỉnh sửa hoặc gỡ xuống nội dung.

Chúc quý đạo hữu thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật!

email: hqson1304@hotmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s