Mừng ngày Phật đản

Tác giả: Bảo Minh Trang

Trần thế hân hoan
Đón chào Phật Đản
Nắng tươi xán lạn
Chim trổi nhạc mừng.

Không khí tưng bừng
Người người náo nức
Niềm vui lớn nhứt
Đức Phật đản sanh.

Ban bố Pháp lành
Diệt mầm não trược
Chúng sanh hữu phước
Nương tựa cửa thiền.

Ngày tháng vui yên
Trong dòng sữa pháp
Chẳng còn tranh chấp
Triệt gốc đảo điên

Thấu rõ nhân duyên
Tâm hồn an định
Nhờ Ngài trị bịnh
Các loại trầm kha.

Tham dục ái hà
Si mê chẳng ngộ
Phăng tìm tới chỗ
Dìu dắt chúng sanh.

Như đấng Cha Lành
Yêu thương con ruột
Cho từng loại thuốc
Trị dứt nguồn cơn.

Đạo chánh đường chơn
Cao sâu thâm diệu
Uyên Nguyên thường chiếu
Linh hiển nhiệm mầu.

Pháp kết trân châu
Muôn màu rạng rỡ
Ưu Đàm rộ nở
Thanh tịnh thiêng liêng

Thơm ngát vườn Thiền
Ngàn năm tỏa sáng.
Hôm nay Phật Đản
Tưởng niệm thâm ân

Của Bậc Vĩ Nhân
Vì đời giáng thế
Đem hoa trí tuệ
Trồng khắp nhân gian.

Bủa ánh đạo vàng
Huyền vi giải thoát
Gieo mầm an lạc
Tạo quả Chân Như.

Chèo chống thuyền từ
Rước đưa tứ chúng
Đủ Bi – Trí – Dũng
Tướng tốt rạng ngời.

Để lại cho đời
Pháp môn tối thượng
Chúng con cung ngưỡng
Hết dạ chí thành.

Tác giả: Bảo Minh Trang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s