Ý NGHĨA CỦA BỒ TÁT VÀ CHÚNG SANH.

Bồ Tát sợ nhân ( Nhân Xấu ),
chúng sanh sợ quả ( Quả Xấu)
Bồ Tát tạo nhân ( Nhân Tốt ),
chúng sanh cầu quả ( Quả Tốt)

Bồ Tát : là người Giác Ngộ thấy
tận cái manh nha cái đầu mối
của sự khổ đau và an lạc. Muốn
hết khổ đuợc vui, không gì hơn
là ngay cái mần đau khổ chúng
ta gieo mầm an vui, phải tung
vãi không gieo nhân khổ thì quả
khổ làm gì có. Tung vãi nhân vui
thì quả vui không vời cũng
đến.Đây là hành động của người
Giác Ngộ.

Chúng Sanh: là những kẻ mê chỉ
nhìn trên cái quả mà sợ mà cầu,
luôn luôn sợ khổ cầu vui mà
nhân đau khổ không tránh, nhân
an vui không tạo. Một khi quả
đau khổ đến thì cầu khẩn van
xin. Xong làm sao qua khỏi vì đã
hình thành cầu mong mơ ước
quả an vui nhưng nhân không
gieo thì quả từ đâu mà đến.
Đây là hình ảnh của kẻ mê,
người giác. Tuy nhiên cái mê này
ai cũng có thể bỏ, cái giác này ai
cũng có thể làm. Chỉ nhắm vào
nhân là Giác, ai không thể làm
đuợc việc đó. Thế nên, Bồ Tát là
chuyện tất cả chúng ta có thể
làm đuợc và chúng sanh, chúng
ta có thể bỏ đuợc.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

(nguồn internet)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s